همکاری با ما

همکاری با آرمان ماشین

اگر به دنبال همکاری با آرمان ماشین هستید، به صفحه درستی وارد شده اید. ما در آرمان ماشین همواره آماده پذیرش پیشنهادات سازنده و همکاری های بلند مدت هستیم.

رستر صنعتی قهوه آرمان ماشین
رستر صنعتی قهوه آرمان ماشین

1. استخدام در آرمان ماشین

ما همواره به دنبال همکاری با افراد جوان و پر انرژی هستیم. آینده شغلی خود را تضمین کنید.

2. دریافت نمایندگی فروش

ما به دنبال گسترش شبکه توزیع محصولات خود هستیم. اگر شما توانایی فروش دارید، اقدام نمایید.

3. تامین مواد اولیه

اگر توانایی ارائه خدمات به آرمان ماشین را دارید یا می توانید مواد اولیه موردنیاز ما را تهیه کنید…