میکسر

رستر صنعتی قهوه آرمان ماشین

میکسر

دستگاه میکسر پودر یا بلندر میکسر پودری؛ دستگاهی جهت مخلوط کردن چند پودر با ساختاری یکنواخت و در نسبت های مختلف می باشد.

محصولات مرتبط