بررسی انواع دانه های قهوه

تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا ، قهوه عربیکا ، قهوه روبوستا

بررسی انواع دانه های قهوه

انواع دانه قهوه

انواع دانه های قهوه مختلفی در جهان وجود دارد
ولی اکثر دانه های تولید و استفاده شده رامی توان به دو گروه اصلی
عربیکا ( Arabica ) و روبوستا ( Robusta ) تقسیم بندی کرد.
اما دو نوع کمتر رایج دیگر نیز هستند
به نام لیبریکا ( Liberica ) و اکسلسا ( Excelsa )
لبیریکا که به ندرت یافت می شود
به طور انحصاری در کشور فیلیپین کشت و تولیدمی شود.
اکسلسا نیز از جنس دانه لیبریکا می باشد حدود 7 درصد مصرف جهان را
به خودش اختصاص می دهد.

آرمان ماشین تجربه آرمانی

.دانه قهوه عربیکا
.دانه قهوه ربوستا
.دانه قهوه لیبریکا
.دانه قهوه اکسلسا

02634708378

09123673588

-هرچه مقدار عربیکای یک قهوه ترکیبی بالاتر باشد
کیفیت بالاتری دارداما ذائقه عموم مردم ما ،
تناسب 70% عربیکا یا پایین تر رو می پسندد.

-اگر نژاد روبوستا در یک ترکیب غالب باشد
یعنی احتمالا با قهوه ای چرب تر،تن وارتر و تلخ تر روبرو هستیم.

-قهوه عربیکا با عطر و طعم بهتر،اسیدیته(ترشی)وشیرینی بیشتر شناخته میشود.
این نژاد نسبت از کیفیت بالاتری برخوردار است وقیمت بیشتری دارد.

-قهوه روبوستا با چربی،تلخی و کافئین بیشتر شناخته میشود.
این نژاد نسبت به عربیکا کیفیت پایین تری دارد و از نظر قیمت ارزان تر است

-اگر در قهوه ای،نژاد غالب عربیکا باشد،یعنی عطر و طعم بهتری دارد
و احتمالا از اسیدیته بالاتری برخوردار است.

-معمولا برای استفاده از بهترین ویژگی های هر نژاد و پوشش سلایق مختلف
دانه های قهوه را با تناسب های متفاوت باهم ترکیب میکنند.