اسکروکانوایر

رستر صنعتی قهوه آرمان ماشین

اسکروکانوایر

اسکرو کانوایر دستگاهی است که برای جابجایی پودر استفاده میشود.

محصولات مرتبط